Monitorujemy produkty finansowe specjalnie dla Ciebie

Co to jest zdolność kredytowa i jak ją sprawdzić?

Zdolność kredytowa

Termin rating kredytowy oznacza zdolność kredytową. Aby bank pożyczył Ci pieniądze na kredyt ratalny, musi wiedzieć, czy możesz i chcesz spłacić tę kwotę. Dlatego też przed zaciągnięciem kredytu ratalnego bank przeprowadza badanie zdolności kredytowej. W tym procesie oceniana jest Twoja dotychczasowa historia płatnicza oraz Twoja sytuacja finansowa – z jednej strony na podstawie wewnętrznych kryteriów banku, a z drugiej strony na podstawie Twojego ratingu w BIK.

Sprawdzenie zdolności kredytowej ma ogromny wpływ na wysokość oprocentowania, jakie otrzymasz: Im wyżej bank oceni Twoją zdolność kredytową, tym korzystniejsze oprocentowanie Ci zaproponuje. Przy okazji: według Kompasu Kredytowego BIK 2018, tylko 9,4 proc. konsumentów ma w aktach agencji kredytowej negatywne cechy, które utrudniałyby zaciągnięcie kredytu. Oznacza to, że ponad 90 procent posiada pozytywną ocenę i może liczyć na niskie oprocentowanie ze względu na dobrą ocenę zdolności kredytowej.

Co jest sprawdzane w ramach badania zdolności kredytowej?

Jeśli bank chce sprawdzić Twoją zdolność kredytową, najpierw pyta o dane osobowe, takie jak stan cywilny, zawód i miejsce zamieszkania. Dostarczają one informacji na temat zachowań płatniczych w Państwa środowisku zamieszkania lub wśród osób o podobnym statusie zawodowym i rodzinnym. Ponadto na zdolność kredytową mają wpływ informacje ekonomiczne, na przykład o udziałach w przedsiębiorstwach, oraz informacje o wcześniejszych zachowaniach płatniczych. W szczególności bank sprawdza, jak rzetelnie klient wywiązywał się w przeszłości ze spłat i czy nie wystąpiły jakieś nieprawidłowości w płatnościach. Bank zwraca się z zapytaniem o te dane do agencji kredytowej, takiej jak BIK.

Tutaj można zobaczyć wszystkie czynniki analizowane podczas badania zdolności kredytowej:

Dane osobowe:

 • Nazwa
 • Data urodzenia
 • Płeć
 • Adres
 • Częstotliwość przemieszczania się
 • Zawód
 • Stan cywilny
 • Poprzednia historia płatności

Wszelkie postępowania upadłościowe, dane dotyczące ściągania długów lub wpisy do rejestru dłużników:

 • Czy wszystkie dotychczasowe długi zostały spłacone zgodnie z umową?
 • Czy wystąpiły już jakieś nieprawidłowości w płatnościach?
 • Sytuacja gospodarcza

Informacje o istniejących lub udzielonych pożyczkach:

 • Dane o aktualnych umowach (telefonicznych, leasingowych, z handlowcami internetowymi)
 • Liczba rachunków bieżących i kart kredytowych
 • Własność domu
 • Udziały w spółkach

Im więcej danych jest dostępnych na temat klienta, tym precyzyjniej można określić jego zdolność kredytową. Służą one jako podstawa do określenia punktacji kredytowej, która reprezentuje prawdopodobieństwo spłaty kredytu w całości.

Jak banki obliczają zdolność kredytową

Gdy składany jest wniosek kredytowy, pierwsze kryteria sprawdzania zdolności kredytowej są wewnętrzne dla banku. Dokładnie to, czym one są, jest zazwyczaj tajne i różni się w zależności od banku. Według ustaw, procedura określania zdolności kredytowej stanowi tajemnicę handlową. Dokładne wzory obliczeń nie mogą być zatem ujawniane.

Wiadomo jednak, że dochody i już istniejące zobowiązania stanowią część oceny kredytowej. W tym celu należy przedłożyć w banku zaświadczenie o dochodach oraz wyciągi bankowe. Ponadto agencja kredytowa – zazwyczaj BIK- pytana jest o sytuację ekonomiczną i zachowania płatnicze: chodzi tu o przepływy na rachunkach bieżących, terminowe spłaty kredytów i umów leasingowych oraz liczbę kart kredytowych.

Negatywny wpis do BIK może być dokonany dopiero po dwukrotnym upomnieniu klienta. Ponadto należy zaznaczyć, że w przypadku nieuregulowania płatności nastąpi wpis do BIK.

W wyniku weryfikacji kredytowej w BIK otrzymujemy ocenę punktową, która wraz z oceną kredytową ustaloną przez bank pozwala przewidzieć prawdopodobieństwo spłaty kredytu ratalnego. Jeśli ocena jest pozytywna, pożyczka zostaje zatwierdzona. Jeśli ocena jest negatywna, nie otrzymasz pożyczki lub będziesz musiał zapłacić wyższą stopę procentową.

BIK – czyli biuro przeprowadzające ocenę zdolności kredytowej

Za każdym razem, gdy otwierasz rachunek bieżący, dokonujesz zakupu przez Internet lub podpisujesz umowę na telefon komórkowy, sprawdzana jest Twoja zdolność kredytowa. Podczas zaciągania kredytu sprawdzana jest również Twoja zdolność kredytowa: Każdy bank przeprowadza kontrolę kredytową, gdy ubiegasz się o kredyt. Jak już wspomniano, brane są pod uwagę ich własne kryteria, a dodatkowo wymagany jest dowód z agencji kredytowej.

Potwierdzenie zdolności kredytowej – ważne przy zakupie domu

Jeśli chcesz wynająć mieszkanie lub kupić dom, często wymagane jest potwierdzenie zdolności kredytowej. Jest to ważna wskazówka, czy można zapłacić cenę zakupu nieruchomości lub czy można płacić czynsz regularnie. Wniosek o wydanie takiego specjalnego zaświadczenia o zdolności kredytowej można złożyć w BIK- online lub listownie.

Dokument potwierdzający zdolność kredytową, na przykład przy zakupie domu, zawiera dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia i adres, a także część dotyczącą zdolności kredytowej z wpisami na temat dotychczasowej historii płatności. Podane są zarówno pozytywne jak i negatywne dane, a także dzienny wynik BIK i wyniki dla różnych sektorów jako wskazówka. Dzięki temu sprzedający nieruchomość lub wynajmujący może lepiej ocenić Twoją zdolność kredytową.

Jak sprawdzić własną zdolność kredytową?

Jeśli chcesz wiedzieć, jaki jest Twój własny wynik i jakie dane są przechowywane w BIK, możesz poprosić o ujawnienie własnych danych. O taki raport kredytowy można wystąpić bezpłatnie raz w roku. Jeśli kontrola wykaże błędy, należy je jak najszybciej skorygować. Na przykład dane muszą być usuwane po upływie określonego czasu. Tutaj można sprawdzić, jakie okresy usuwania danych obowiązują w BIK.

Jak zwiększyć swoje szanse podczas badania zdolności kredytowej?

Jedno kliknięcie robi różnicę: Jeśli chcesz porównać różne oferty kredytowe, powinieneś zadbać o to, aby bank zamiast zapytania o kredyt złożył w BIK tylko zapytanie o kredyt. Dzieje się tak dlatego, że w przypadku „zapytania o warunki kredytowe” BIK wie, że bank potrzebuje tylko informacji do przygotowania oferty, a nie przeprowadza pełnego badania zdolności kredytowej. Ponadto konkretne zapytanie kredytowe jest widoczne dla innych banków przez dziesięć dni, co może mieć negatywny wpływ na ocenę kredytową, zwłaszcza jeśli istnieje kilka takich zapytań.

Czy pożyczki bez kontroli kredytowej są dobrą alternatywą?

Polskie banki zawsze współpracują z agencją kredytową, dlatego nie ma możliwości uzyskania kredytu bez sprawdzania zdolności kredytowej w Niemczech. Kredyty bez oceny BIKsą oferowane tylko przez banki zagraniczne. Ale nawet one nie zwalniają całkowicie z obowiązku sprawdzania zdolności kredytowej: często przyznanie kredytu jest związane z minimalnym dochodem i nieograniczonym stosunkiem pracy.

Ponadto, pożyczki bez BIK są zazwyczaj związane z wyższym oprocentowaniem i brakiem elastyczności w zakresie kwoty i okresu kredytowania. Dlatego też kredyt z warunkami uzależnionymi od zdolności kredytowej w niemieckim banku jest zazwyczaj korzystniejszym wyborem: otrzymują Państwo w ten sposób niższe oprocentowanie i większą elastyczność niż w przypadku kredytów bez kontroli zdolności kredytowej.

Udostępnij wpis

Sprawdź także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *