Monitorujemy produkty finansowe specjalnie dla Ciebie

Czym jest i jak działa konto walutowe?

Co to konto walutowe

Posiadając konto walutowe, konsumenci mogą handlować walutami obcymi. Trudno jednak przewidzieć przyszły rozwój kursów walutowych. Spekulowanie na zyskach kursowych jest więc ryzykowne. Niektórzy inwestorzy korzystają również z rachunków walutowych w celu zmniejszenia ryzyka kursowego dla inwestycji rozliczanych w walucie obcej.

Co to jest rachunek walutowy?

Wielu klientów korporacyjnych korzysta z kont walutowych dla swoich międzynarodowych transakcji płatniczych. Jednak wiele niemieckich banków i brokerów internetowych oferuje również konta walutowe dla klientów indywidualnych. Ogólna oferta na rynku jest zróżnicowana: podczas gdy niektóre banki oferują tylko konto dolarowe, inwestorzy mogą inwestować również w innych walutach u innych oferentów – na przykład we frankach szwajcarskich (CHF), koronach norweskich (NOK), jenach japońskich (JPY) lub funtach brytyjskich (GBP). Zazwyczaj rachunek walutowy podobny do rachunku papierów wartościowych jest warunkiem koniecznym do tego, aby klient otworzył również rachunek walutowy u tego samego dostawcy.

Rachunek walutowy jako instrument spekulacyjny

Wielu inwestorów wykorzystuje swój rachunek walutowy do spekulacji na zyskach kursowych. Na przykład, kupują dolary amerykańskie po określonym kursie i wymieniają te pieniądze z powrotem na euro w późniejszym terminie. Jeśli w międzyczasie kurs dolara wzrósł w stosunku do euro, otrzymują z powrotem więcej pieniędzy niż pierwotnie zainwestowali.Spekulowanie walutami jest ryzykowne.

Ktokolwiek wymienił euro na dolary po oficjalnym kursie wymiany na początku 2017 roku, otrzymał łącznie 10 520 dolarów amerykańskich za inwestycję w wysokości 10 000 euro. Cztery lata później – na początku 2021 roku – euro podrożało. Za swoje 10.520 dolarów inwestorzy otrzymali w tym czasie z powrotem tylko 8.612 euro. Lepiej radzili sobie inwestorzy, którzy na początku 2018 roku wymienili euro na dolary i już po roku wymienili pieniądze z powrotem. Wymienili swoje 10 000 euro po kursie 1,20 dolara za euro (USD/EUR) i otrzymali 10 560 euro z powrotem, gdy po 12 miesiącach wymienili je z powrotem na euro (kurs: 1,14 USD/EUR). Odpowiada to zwrotowi w wysokości 5,6 procent.

Przyszły rozwój cen walut jest niezwykle trudny do przewidzenia nawet dla profesjonalistów. Spekulowanie na zyskach z wymiany walut jest więc uważane za niezwykle ryzykowną inwestycję. Jest to tym bardziej prawdziwe, im bardziej zmienna jest dana waluta. Na przykład turecka lira (TRY) w ciągu trzech lat straciła prawie połowę swojej wartości w stosunku do euro.

Jednodniowe depozyty pieniężne i terminowe w walutach obcych

W niektórych bankach klienci mogą wykorzystywać swoje konto walutowe jako konto referencyjne do inwestowania środków overnight lub lokat terminowych w walutach obcych. Jeśli rachunek prowadzony jest w walucie kraju o wyższych stopach procentowych, oferowane oprocentowanie jest często bardzo atrakcyjne. Na przykład w styczniu 2020 r. niektóre banki płaciły około 2 proc. odsetek za roczne depozyty terminowe w dolarach amerykańskich. W tym samym czasie oszczędzający otrzymali najwyższą stawkę 1,12 proc. za depozyty terminowe w euro.

Mimo to, inwestowanie pieniędzy z dnia na dzień i depozytów terminowych w obcych walutach pozostaje ryzykowne. Straty z powodu niekorzystnego kształtowania się kursu walutowego mogą być wyższe niż zyski z powodu wyższej stopy procentowej w porównaniu z inwestowaniem w euro. W związku z tym środki pieniężne na żądanie i lokaty terminowe w walutach obcych nie są w żadnym wypadku tożsame z bardzo bezpiecznymi środkami pieniężnymi na żądanie i lokatami terminowymi w euro.

Odsetki mają konsekwencje podatkowe

W każdym razie odsetki od rachunków walutowych to miecz obosieczny: zazwyczaj nie trzeba płacić podatków od zysków z handlu walutami obcymi, jeśli między zakupem a sprzedażą waluty upłynął co najmniej rok. Jednakże, ten okres posiadania jest przedłużony do 10 lat, jeśli inwestorzy uzyskują dochody z odsetek na swoim koncie walutowym.

Ograniczenie ryzyka kursowego w przypadku rachunków walutowych

Konta walutowe są wykorzystywane nie tylko do spekulacji. Niektórzy inwestorzy wykorzystują je jako narzędzie do ograniczenia ryzyka kursowego i utrzymują część swoich aktywów w walucie obcej. Amerykańskie akcje, surowce, złoto i wiele innych aktywów finansowych są powszechnie notowane w dolarach na całym świecie. Prawdą jest, że konsumenci nie posiadający konta walutowego również mogą uczestniczyć w handlu. Na przykład przy zakupie akcji bank w Niemczech najpierw wymieniłby w tle kwotę inwestycji z euro na dolary, a następnie kupiłby akcje za kwotę w dolarach. Po sprzedaży akcji, wpływy zostałyby wymienione z powrotem z dolarów na euro.

Inwestorzy muszą więc brać pod uwagę jeszcze jedną zmienną przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych: Nie tylko dalszy trend cenowy zakupionych akcji, ale również kurs dolara do euro decyduje o sukcesie lub porażce ich inwestycji finansowej. Jeśli zakup i sprzedaż odbywa się bezpośrednio w dolarach poprzez konto walutowe, wahania kursów walutowych nie mają już bezpośredniego wpływu na efektywny zysk z bieżącej inwestycji. Ryzyko kursowe powstaje tylko wtedy, gdy aktywa dolarowe mają być w pewnym momencie wymienione z powrotem na euro.

Porównanie kont walutowych: Zwróć uwagę na warunki

Konsumenci mogą znaleźć konta walutowe w wielu bankach i u brokerów na bardzo różnych warunkach. Najważniejszym kryterium jest oczywiście to, że pożądanymi walutami można w ogóle handlować. Stopy procentowe również odgrywają pewną rolę. Jeśli nie chcemy płacić podatku od zysków z handlu walutami, najlepiej wybrać konto walutowe bez odsetek – wtedy zyski z wymiany walut są wolne od podatku po 12-miesięcznym okresie posiadania. Wybierając konto walutowe z oprocentowaniem, należy zwrócić uwagę na wysokość oprocentowania.

Opłaty za prowadzenie rachunku walutowego

Konsumenci powinni również pamiętać o kosztach przy wyborze konta walutowego. Podczas gdy wiele uznanych banków pobiera miesięczne opłaty za prowadzenie rachunku, konto walutowe w innych bankach i u brokerów jest bezpłatne – w niektórych przypadkach jednak tylko w połączeniu z rachunkiem powierniczym, który może czasami pociągać za sobą koszty.

Drugim możliwym czynnikiem kosztowym są opłaty za przewalutowanie przy wymianie walut. Wielu dostawców pobiera określony procent od kwoty inwestycji lub stałą opłatę minimalną. W przypadku niektórych kont walutowych wymiana jest również bezpłatna. Jak w przypadku każdej inwestycji, wszystkie koszty są kosztem zysku. Inwestorzy powinni zatem rozważyć koszty bieżące przy wyborze konta walutowego.

Ochrona depozytów dla rachunków walutowych

Ważną rolę przy wyborze konta walutowego może odgrywać również bezpieczeństwo wpłat. Ustawowe ubezpieczenie depozytów obejmuje wyłącznie depozyty w euro lub innej walucie UE. Ustawowa gwarancja depozytu dla takich funduszy wynosi w całej UE 100.000 euro. W przypadku odszkodowania, kwota jest wypłacana w euro. Kursem wymiany jest kurs referencyjny Europejskiego Banku Centralnego z dnia, w którym ustalane jest roszczenie odszkodowawcze.

Ustawowa ochrona depozytów nie dotyczy jednak tej części oszczędności, która jest ulokowana w walucie kraju spoza UE – na przykład w dolarach amerykańskich lub frankach szwajcarskich. Jednak wiele banków dobrowolnie oferuje swoim inwestorom wyższy standard ochrony. Jeżeli podmiot prowadzący rachunek walutowy jest członkiem dobrowolnego funduszu ochrony depozytów, chronione są również depozyty w walucie obcej. W przypadku banków prywatnych zajmuje się tym Fundusz Ochrony Depozytów Zrzeszenia Banków Niemieckich (BdB). W przypadku kas oszczędnościowych oraz banków Volks- i Raiffeisen obowiązuje odpowiednia ochrona instytucjonalna.

Udostępnij wpis

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *