Monitorujemy produkty finansowe specjalnie dla Ciebie

Konto bankowe dla dziecka – jak założyć? czy warto korzystać?

Konto bankowe dla dziecka

W pewnym momencie nadejdzie czas – Twoje dziecko będzie miało częściej do czynienia z pieniędzmi i przyjdzie pora na jego pierwszy rachunek bieżący. Jest to dobra wiadomość dla rodziców: Banki pobierają niewielkie lub żadne opłaty za konta dziecięce. Dzieci też zwykle są zachwycone – w końcu karta bankowa z własnym nazwiskiem to nowy kawałek wolności. Jednak cała ta sprawa nie jest pozbawiona problemów.

Jak wybrać pierwsze konto dla dziecka?

Wybierając konto dla dziecka, należy upewnić się, że bank nie pobiera opłaty podstawowej za prowadzenie konta i karty do niego. Wybór tanich rachunków bieżących dla dzieci jest znacznie szerszy niż dla dorosłych. Aby zawęzić wybór, należy sprawdzić, czy nie ma żadnych innych kosztów, na przykład za przelew lub wypłatę pieniędzy.

Twoje dziecko powinno mieć również łatwy dostęp do gotówki: W okolicy powinno być wiele bankomatów, z których dziecko może wypłacać pieniądze za darmo. Oznacza to, że w grę wchodzą kasy oszczędnościowe i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, ale także banki bezpośrednie, które oferują bezpłatną wypłatę gotówki za pomocą karty Visa lub Mastercard. Dzieje się tak dlatego, że banki bezpośrednie włączają karty również do rachunku dziecka – co prawda bez udzielania kredytu.

Jeśli dziecko jest nieco starsze, należy pamiętać, że banki oddziałowe zazwyczaj podnoszą opłaty w momencie, gdy dziecko przestaje spełniać warunki uprawniające do korzystania z tanich kont. Jeśli wybrałeś bank branżowy, czas zmienić konto na inne, tańsze. Jak szybko powinno to nastąpić, zależy od danego banku. Niektóre banki zmieniają konto na znacznie droższe modele, gdy dziecko osiągnie pełnoletność, inne oferują niedrogie konta studenckie. Następnie dziecko może nie spieszyć się z przełączaniem.

Wskazówka: W bankach bezpośrednich wpłata gotówki może być trudna. Ale właśnie to dzieci dostają częściej. Kieszonkowe, na przykład, lub prezenty od dziadków. Jeśli nie ma możliwości wpłacenia gotówki na konto dziecka, dziecko może po prostu przekazać pieniądze Tobie. Następnie Ty przelewasz je na konto dziecka.

Inne produkty bankowe dla dzieci

Banki oferują więcej niż tylko rachunki bieżące dla dzieci. Niektóre banki oferują również konta oszczędnościowe i lokaty overnight z dobrym oprocentowaniem. Dzieci często otrzymują wyższe oprocentowanie niż dorośli klienci – ale zazwyczaj tylko w przypadku mniejszych kwot: Banki ustalają limity maksymalnej inwestycji lub nie wypłacają prawie żadnych odsetek od większych kwot.

Rodzice mogą również otworzyć dla dziecka rachunek papierów wartościowych w banku i w ten sposób już inwestować pieniądze w fundusze.

Jeśli musisz wybrać pomiędzy kilkoma kontami młodzieżowymi, sprawdź, czy bank ma inne dobre oferty dla dzieci. Dzięki temu wybór będzie łatwiejszy.

Jak rodzice mogą otworzyć rachunek bieżący dla swojego dziecka?

Osoby dorosłe mogą stosunkowo łatwo otworzyć rachunek bieżący: Wystarczy wybrać konto, wypełnić i podpisać wniosek w internecie lub na papierze oraz potwierdzić swoją tożsamość – listownie lub za pomocą wideoidentyfikacji.

Dla osób niepełnoletnich otwarcie konta jest jednak trudniejsze. Dzieci poniżej siódmego roku życia nie mają zdolności prawnej i nie mogą zawierać umów. Od 7 roku życia małoletni mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Mogą zawierać umowy, ale rodzice zawsze muszą się na to zgodzić, ponieważ prawie żadna umowa nie przynosi wyłącznie korzyści prawnych.

Dlatego zgodę na otwarcie konta muszą wyrazić również rodzice – oboje, nawet jeśli są w separacji. Wyjątek: Jeśli jedno z rodziców ma wyłączną opiekę nad dzieckiem, musi to udowodnić za pomocą dekretu o opiece nad dzieckiem. Niezamężni rodzice, którzy sprawują wspólną opiekę nad dzieckiem, również muszą złożyć ten dokument. Jeśli rodzice noszą różne nazwiska, ważny jest również akt małżeństwa.

Rodzice potwierdzają tożsamość dziecka odpisem aktu urodzenia; rodzice muszą wylegitymować się dowodem osobistym. To, jakie dokumenty są wymagane przez banki, zależy od konkretnego banku. Rodzice pozostający w separacji, którzy nie chcą wspólnie otwierać konta w oddziale lub podpisywać dokumentów, powinni skontaktować się z wybranym bankiem, aby dowiedzieć się, czy bank oferuje rozwiązanie dla takich przypadków.

Jest jeden wyjątek: Jeśli Twoje niepełnoletnie dziecko ma umowę o pracę, może otworzyć konto bez Twojej zgody. Wcześniej jednak trzeba się zgodzić na umowę o pracę. Przy zakładaniu konta dziecko przynosi ze sobą umowę. Wyjątek ten nie ma zastosowania do stażystów.

Co jest szczególnego w rachunku dla dzieci?

Rodzice mogą do pewnego stopnia ograniczyć funkcje konta młodzieżowego. Na przykład, w niektórych bankach można określić, ile pieniędzy może wypłacić dziecko. Istnieją również ograniczenia dotyczące przelewów, zazwyczaj bardzo małe dzieci nie mogą w ogóle przelewać pieniędzy, a później dopiero po uzyskaniu zgody rodziców. Dlatego w wielu bankach dzieci przed osiągnięciem pewnego wieku nie mają samodzielnego dostępu do bankowości internetowej lub mobilnej. To, jak dokładnie konto jest i może być ograniczone, zależy od wybranego banku.

Konto kieszonkowe zawiera zazwyczaj girocard, za pomocą którego dzieci mogą wpłacać lub wypłacać pieniądze. Niektóre banki wydają również przedpłacone karty kredytowe na konto dziecka. Czasami częścią konta młodzieżowego jest również prawdziwa karta kredytowa, ale dzieci nie otrzymują linii kredytowej. Powodem tego jest fakt, że nieletni nie mogą się zadłużać. Dlatego też banki nie udzielają im kredytu w rachunku bieżącym.

Do kogo należą pieniądze znajdujące się na rachunku dziecka?

Nawet jeśli musisz być obecny przy otwieraniu przez dziecko konta na własne nazwisko i masz dużą kontrolę nad pieniędzmi – pieniądze należą do dziecka, niezależnie od tego, czy znajdują się na koncie bieżącym, czy na koncie call money. Dotyczy to również sytuacji, gdy dziecko wyda pieniądze na coś innego niż zamierzałeś.

Dzieci mają swoją własną ulgę podatkową. Można również ubiegać się o zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami za pieniądze dzieci lub wydać nakaz zwolnienia z opłat. Nie można jednak używać go do własnych inwestycji, aby zaoszczędzić na podatkach.

Ważne jest, aby konto było na nazwisko dziecka i aby pieniądze należały do dziecka: dzieci mają własną nieopodatkowaną ulgę. Jeśli dziecko nie posiada własnego konta oszczędnościowego, władze dodadzą pieniądze do majątku rodziców, co będzie miało negatywny wpływ na wypłaty.

Jakie problemy mogą się pojawić przy płaceniu?

Dzieci są prawnie chronione przed długami. Dlatego zazwyczaj nie mogą oni przekroczyć stanu konta podczas zakupów. Jeśli na koncie nie ma wystarczającej ilości pieniędzy, płatność kartą nie powiedzie się. Jest jednak jeden wyjątek: przy elektronicznym poleceniu zapłaty, czyli przy płatności czekiem GIRO i podpisem, nie ma możliwości sprawdzenia, czy konto jest pokryte. Może to prowadzić do tego, że dzieci dokonują zakupów, a sprzedawca nie otrzymuje pieniędzy i w związku z tym wysyła list windykacyjny. Nie jest to zaskakujące, ponieważ ani przedsiębiorcy, ani firmy windykacyjne nie wiedzą, ile lat ma kupujący.

Banki, handlowcy, ale także konsumenci mogą temu przeciwdziałać. Na przykład, banki mogą oznaczać karty w taki sposób, aby sprzedawcy rozpoznawali przy kasie, że jest to karta osoby niepełnoletniej i że do zapłaty potrzebny jest kredyt. Sprzedawcy mogą też zawsze wymagać od dzieci podawania kodu PIN. Osoby niepełnoletnie mogą również wymusić wprowadzenie kodu PIN („wybór użytkownika”). W tym celu muszą wybrać inną metodę płatności w terminalu POS przed włożeniem karty. Aby upewnić się, że to wszystko działa, dzieci lepiej wyjaśnić kasjerowi, co chcą zrobić i dlaczego.

Co w przypadku zadłużenia konta bankowego dziecka?

Jeśli konto dziecka jest zadłużone z powodu polecenia zapłaty, możesz spróbować załatwić sprawę bez ponoszenia opłat windykacyjnych. Aby to zrobić, musisz wiedzieć: W normalnym przypadku obowiązuje tzw. paragraf o kieszonkowym. Zgodnie z nim dzieci mogą kupować rzeczy, jeśli otrzymały pieniądze na ich zakup, mogą nimi swobodnie dysponować i już za nie zapłaciły. W takich przypadkach rodzice nie muszą już wyrażać zgody na zakup. Jeśli jednak konto dziecka nie jest objęte ubezpieczeniem, nie ma zastosowania również paragraf dotyczący kieszonkowego.

W przypadku konta niefinansowego brakuje wpłaty, a umowa kupna-sprzedaży jest, jak mówią prawnicy, „nieważna w toku”, dopóki rodzice nie wyrażą zgody. Jeśli w takim przypadku przyjdzie list windykacyjny, najlepiej napisać do sprzedawcy, wskazać wiek dziecka i wyjaśnić, że nie zgadzasz się na zakup.

Prawdopodobnie nie uda Ci się uniknąć opłat bankowych za zwrotną notę obciążeniową. Jest to przecież narzędzie, którego bank używa, by nie dopuścić do zadłużenia się dziecka.

Konto bankowe dla dziecka – Podsumowanie

  • Rachunki bieżące dla dzieci są zazwyczaj bezpłatne.
  • Twoje dziecko nie może samodzielnie otworzyć konta, rodzice zawsze muszą wyrazić na to zgodę.
  • Twoje dziecko ma swoją własną ulgę podatkową. Nie wolno ci go używać samodzielnie.

Oto jak należy postępować

Wybierając konto dla dzieci, zwróć uwagę na późniejsze koszty dla dorosłych – zwłaszcza jeśli Twoje dziecko wkrótce osiągnie pełnoletność. Dzięki temu nie będzie musiał zmieniać kont.
Zbierz niezbędne dokumenty: Dotyczy to również aktu urodzenia dziecka.
W razie potrzeby należy również zająć się kwestiami podatkowymi, np. nakazem zwolnienia.

Udostępnij wpis

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *