Monitorujemy produkty finansowe specjalnie dla Ciebie

Najlepsze konto oszczędnościowe – jak wybrać?

Konto oszczędnościowe

Polscy oszczędzający uwielbiają bezpieczne formy inwestowania: Klasyczna książeczka oszczędnościowa, konta oszczędnościowe i długoterminowe lokaty terminowe należą do najmniej ryzykownych form inwestowania i są bardzo popularne w tym kraju. We wszystkich trzech przypadkach oszczędzający muszą się jednak zadowolić raczej niskimi stopami procentowymi. Wyjaśniamy szczególne cechy indywidualnych kont oszczędnościowych.

Zwłaszcza w przypadku kont oszczędnościowych, które posiada co drugi Polak, oprocentowanie jest obecnie często niższe od stopy inflacji – inwestorzy tracą więc pieniądze. Konta oszczędnościowe często oferują lepsze warunki i większą elastyczność dla oszczędzających, ale oprocentowanie podlega wahaniom rynkowym.

Konto oszczędnościowe nie nadaje się jednak do długoterminowego inwestowania. O wiele lepiej nadaje się do tego celu rachunek lokaty terminowej. W tym przypadku określona kwota jest inwestowana na określony czas przy stałej stopie procentowej. Zwrot jest zazwyczaj lepszy niż w przypadku książeczki oszczędnościowej lub konta depozytowego. Najlepszą formą konta oszczędnościowego dla dzieci jest bankowy plan oszczędnościowy, który oferuje dobre warunki i idealnie przekazuje dzieciom wartość pieniądza.

Ulubiona inwestycja finansowa Polaków – książeczka oszczędnościowa

Książeczka oszczędnościowa jest nadal ulubioną formą inwestowania Polaków. Według badania, aż 52 procent Polaków posiadało w 2015 roku książeczkę oszczędnościową. Mówi się, że łącznie jest w nim ponad 500 mld euro. Niemal tyle samo Polaków posiada rachunek oszczędnościowy, ale znacznie mniej (15 proc.) rachunek lokat terminowych. Akcje, które są o wiele bardziej popularne za granicą, w Polsce są wręcz odrzucane jako forma inwestycji. Według badania, tylko 16 procent Polaków posiada akcje.

Książeczka oszczędnościowa – zasada niezmienna od 200 lat

Książeczka oszczędnościowa istnieje w swojej klasycznej formie od początku XIX wieku. Pierwszą oficjalną wzmiankę o książeczce oszczędnościowej można znaleźć w sprawozdaniu pracownika berlińskiej Miejskiej Kasy Oszczędności z 1818 roku: „Każdy zainteresowany otrzymuje tzw. książeczkę wpływów (…) Po okazaniu książeczki wpływów księgowy porównuje ją z kontem w księdze głównej, a następnie wpisuje odpowiedni dochód lub wydatek.

Do dziś ta zasada książeczki oszczędnościowej prawie się nie zmieniła. Wszystkie wpłaty, wypłaty i kredyty odsetkowe, które właściciel powiązanego konta oszczędnościowego dokonuje lub otrzymuje są zapisywane w książeczce, która jest nadal fizycznie obecna. Istnieje wiele powodów, dla których ta raczej niemodna forma inwestowania jest nadal tak popularna wśród polskich oszczędzających. To właśnie ta tradycja wydaje się przyciągać tutaj lokalnych oszczędzających. Ponadto, książeczka oszczędnościowa jest uważana za całkowicie bezpieczną formę inwestycji. Jest on chroniony przez ustawową gwarancję depozytów. W związku z tym słowo „bezpieczny” pojawia się pięciokrotnie w krótkim opisie książeczki oszczędnościowej na stronie internetowej kasy oszczędnościowej.

Szczególną formą książeczki oszczędnościowej jest książeczka oszczędnościowa z premią. Jest to zasadniczo plan oszczędnościowy, w którym Ty, jako oszczędzający, wpłacasz stałą kwotę na konto oszczędnościowe regularnie, zazwyczaj co miesiąc, przez określony czas. Bank nagradza lokaty długoterminowe w postaci premii, które są automatycznie dopisywane do rachunku oszczędnościowego. Zwiększa to zyski z odsetek – odsetki wypłacane są od wyższej kwoty niż wpłacona przez oszczędzającego.

Książeczka oszczędnościowa – niewiele zalet, ale niskie koszty

Bezpieczeństwo i niskie ryzyko to w zasadzie jedyne zalety książeczki oszczędnościowej. To prawda, że jako oszczędzający mają Państwo również możliwość wpłacania i wypłacania pieniędzy w dowolnym momencie, a okres ważności książeczki oszczędnościowej jest zazwyczaj nieograniczony. Jednak ta elastyczność w dostępności jest osłabiona przez fakt, że w większości przypadków można wypłacić tylko 2.000 euro miesięcznie.

Jeśli chcesz wypłacić więcej, musisz złożyć wypowiedzenie z trzymiesięcznym wyprzedzeniem, jak to jest zwykle w przypadku książeczek oszczędnościowych. W przeciwnym razie bank pobiera opłatę za wcześniejszą spłatę kredytu, zwaną też odsetkami wstępnymi lub karnymi. Wynosi on zazwyczaj 25 procent oprocentowania książeczki oszczędnościowej i jest naliczany od kwoty przekraczającej limit wypłaty. Jednak oprocentowanie zaliczki jest zazwyczaj jedynym czynnikiem kosztowym w przypadku książeczki oszczędnościowej. Z reguły klienci nie ponoszą opłat za otwarcie książeczki oszczędnościowej ani za prowadzenie rachunku.

Porównywalnie niski zwrot

Prawdopodobnie największą wadą książeczki oszczędnościowej jako inwestycji jest jednak stosunkowo niskie oprocentowanie. Oprocentowanie książeczek oszczędnościowych jest nierzadko tak niskie, że „zjada” je inflacja – konkretnie oznacza to, że inwestorzy posiadający książeczki oszczędnościowe często tracą pieniądze każdego dnia. Inne formy inwestycji, takie jak rachunki oszczędnościowe, mają zazwyczaj wyższy zwrot. Ponadto odsetki z książeczki oszczędnościowej są wypłacane tylko raz w roku – nie można więc korzystać z efektu procentu składanego rozłożonego na cały rok za pomocą książeczki oszczędnościowej.

Jak działa książeczka oszczędnościowa

W przypadku książeczki oszczędnościowej wpłaty i wypłaty dokonywane są często w tradycyjny sposób w kasie banku. Zamiast fizycznej książeczki oszczędnościowej niektóre banki oferują tzw. kartę SparCard, za pomocą której można zarządzać książeczką oszczędnościową w bankomacie. W tym przypadku zapisy w księdze zastępowane są wyciągami z kont, które sporządza się w razie potrzeby na drukarce wyciągów z kont. Jeśli jesteś klientem banku bezpośredniego, przelewasz pieniądze online ze swojego rachunku bieżącego lub innego rachunku na książeczkę oszczędnościową.

Ponieważ otrzymane odsetki stanowią dochód z inwestycji, państwo pobiera od nich ostateczny podatek u źródła, podatek solidarnościowy i ewentualnie podatek kościelny. Wysokość podatku z dwóch pierwszych opłat wynosi 26,375 procent rocznie, ale tylko dla zysków kapitałowych powyżej limitu zwolnienia z podatku w wysokości 801 euro lub 1.602 euro dla małżeństw. Wszystko, co należy wiedzieć o tym podatku, można znaleźć w szczegółowym przewodniku FinanceScout24 na temat podatku u źródła.

Czy warto porównywać książeczki oszczędnościowe?

Jeśli chcesz zainwestować w takie konto oszczędnościowe pomimo wielu wad dzisiejszej książeczki oszczędnościowej, powinieneś wcześniej porównać różnych dostawców. Chociaż stopy procentowe są ogólnie niskie, istnieją różnice między dostawcami usług. Dotyczy to również minimalnych i maksymalnych wpłat. Minimalny depozyt jest zazwyczaj bardzo niski i rzadko przekracza 10 euro. Niektóre banki w ogóle nie wymagają minimalnej kwoty.

Wysokie stopy procentowe są zazwyczaj tylko ofertami próbnymi.
Należy zachować ostrożność, gdy banki oferują ponadprzeciętne oprocentowanie kont oszczędnościowych. Upewnij się, że czytasz to, co napisane jest drobnym drukiem. Z reguły już po kilku miesiącach oprocentowanie drastycznie spada. Banki próbują przyciągnąć nowych klientów takimi przynętami.

Otwieranie i zamykanie konta oszczędnościowego – online czy w oddziale banku?

Jeśli chcesz otworzyć książeczkę oszczędnościową, masz dwie możliwości: online lub bezpośrednio w oddziale banku. W zasadzie do załatwienia formalności potrzebny jest tylko dowód osobisty. Należy również pamiętać, że niektóre banki wymagają (zazwyczaj niewielkiego) depozytu początkowego, jak również depozytu minimalnego – należy więc mieć przy sobie trochę gotówki na depozyt początkowy. Ponadto istnieją dostawcy, którzy naliczają kary, jeśli ich książeczka oszczędnościowa nie ma określonej minimalnej wpłaty.

Otwierając konto oszczędnościowe online, wprowadzasz swoje dane w odpowiednich polach formularza wniosku. Jeśli jesteś już klientem banku, w którym chcesz otworzyć konto oszczędnościowe z książeczką oszczędnościową, być może nie będziesz musiał ponownie wpisywać wszystkich danych. Właściwa umowa jest zazwyczaj wysyłana do Ciebie pocztą i staje się ważna dopiero po jej podpisaniu. Nowi klienci muszą potwierdzić swoją tożsamość zgodnie z wymogami ustawy o praniu pieniędzy (GwG) – w większości przypadków odbywa się to za pomocą tzw. procedury Postident. Wymagane do tego dokumenty są z reguły przesyłane wraz z dokumentacją kontraktową. Na poczcie musisz się wylegitymować, a następnie pracownik poczty w okienku potwierdzi Twoją tożsamość. Po otrzymaniu wszystkich dokumentów, książeczka oszczędnościowa – jeśli częścią umowy jest książeczka fizyczna – zostanie wysłana do Państwa pocztą.

Jeśli nie jesteś klientem banku bezpośredniego, możesz również po prostu otworzyć swoją książeczkę oszczędnościową w oddziale banku. Pracownik banku przejdzie przez wszystkie punkty wniosku o otwarcie konta, a Ty wylegitymujesz się dowodem osobistym. Zaletą tej procedury: Wszelkie pytania zostaną wyjaśnione na miejscu, a książeczkę oszczędnościową będzie można od razu zabrać ze sobą.

Anulowanie książeczki oszczędnościowej

Książeczkę oszczędnościową można skasować bezpośrednio w oddziale lub listownie. Należy pamiętać, że okres wypowiedzenia dla książeczek oszczędnościowych wynosi zazwyczaj trzy miesiące. Co do zasady, wypowiedzenie powinno być zawsze dokonane w formie pisemnej. W oddziałach banków dostępne są odpowiednie formularze. Jeśli nie składasz zawiadomienia bezpośrednio w banku, powinieneś wysłać zawiadomienie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, tak aby w razie wątpliwości można było udowodnić, że zawiadomienie zostało złożone. Bez względu na to, czy składasz wypowiedzenie osobiście, czy na piśmie, powinieneś zażądać od banku potwierdzenia wypowiedzenia. Jeśli istnieje fizyczny passbook, musi on zostać anulowany. Dlatego należy go przedstawić w oddziale banku lub odesłać pocztą do instytucji finansowej. Istniejące depozyty są przenoszone na konto referencyjne lub mogą być wypłacone w gotówce w oddziale.

Odsetki od zaliczek lub inne opłaty.
Specjalne warunki dotyczą niekiedy zwłaszcza starszych kont oszczędnościowych. Dlatego przed rezygnacją należy sprawdzić w dokumentach umowy, czy w przypadku rezygnacji mogą być naliczane odsetki z góry lub inne opłaty.

Zgubiłeś swoją książeczkę oszczędnościową? Co należy teraz zrobić?

W przypadku stwierdzenia utraty książeczki oszczędnościowej należy niezwłocznie powiadomić instytucję prowadzącą rachunek. Z reguły bank natychmiast blokuje konto oszczędnościowe. Należy jednak oficjalnie zgłosić utratę książeczki oszczędnościowej w formie pisemnej do instytucji finansowej, aby ta mogła uznać utraconą książeczkę za nieważną i w konsekwencji wydać nową. Ponieważ w ten sposób spowodowałeś straty banku, w większości przypadków zostanie pobrana opłata za ponowne wydanie.

Natychmiastowa blokada rachunku oszczędnościowego jest ważna również dlatego, że bank może sprawdzić tożsamość osoby, która chce wypłacić pieniądze z książeczki oszczędnościowej, ale nie ma takiego obowiązku. W związku z tym potencjalny znalazca utraconej książeczki oszczędnościowej ma prawo do dysponowania nią, tzn. może podejść do kasy i wypłacić pieniądze. Ale: Jeśli klienci banku chcą wypłacić wyraźnie wysokie kwoty lub dokonać kilku wypłat w krótkim czasie, pracownicy przy okienku zazwyczaj proszą o okazanie dowodu osobistego. W ten sposób postrzegana wada książeczki oszczędnościowej w formie książeczki, polegająca na tym, że nie można jej użyć w bankomacie, staje się zaletą.

Rachunek depozytowy call: Bardziej elastyczna książeczka oszczędnościowa
Konto depozytowe cieszy się w Polsce podobną popularnością jak książeczka oszczędnościowa – w 2015 roku z udziałem 49 proc. jest to trzecia po książeczce oszczędnościowej i ubezpieczeniu na życie lub emerytalnym najczęściej wybierana forma inwestowania wśród Polaków.

Rachunek oszczędnościowy – elastyczny, bezpieczny, bardziej opłacalny niż książeczka oszczędnościowa

Powody popularności konta oszczędnościowego są różne: W przeciwieństwie do książeczki oszczędnościowej, w przypadku konta oszczędnościowego klient ma pełną swobodę działania. W każdej chwili możesz przenieść dowolną ilość środków – nie ma miesięcznych kwot maksymalnych ani okresu wypowiedzenia.

Być może najważniejszą zaletą konta oszczędnościowego w porównaniu z kontem oszczędnościowym jest jednak nieco wyższe oprocentowanie. Ponadto w wielu modelach pieniądza na żądanie banki wypłacają odsetki od zdeponowanej kwoty co miesiąc lub co kwartał – w ten sposób powstaje efekt odsetek składanych, który poprawia efektywną stopę procentową.

W przeciwnym razie, wszystkie zalety konta oszczędnościowego można znaleźć również na kontach oszczędnościowych. Na przykład, bezpieczeństwo inwestycji jest tak samo wysokie. Zwykle nie trzeba ponosić opłat za prowadzenie rachunku lub za otwarcie rachunku oszczędnościowego. Zazwyczaj nie ma też minimalnego depozytu.

Wady rachunków oszczędnościowych

Oczywiście, konto oszczędnościowe z pieniędzmi na żądanie ma nie tylko zalety; konsumenci muszą się również pogodzić z pewnymi niedociągnięciami. Być może najpoważniejszy: stopa procentowa nie jest stała, ale podlega warunkom rynkowym. W związku z tym banki mogą po pewnym czasie zdecydować się na obniżenie atrakcyjnego oprocentowania oferowanego przy otwieraniu rachunku. Co do zasady, banki opierają swoje decyzje na kluczowej stopie procentowej Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Ponieważ stopy procentowe ulegają ciągłym zmianom, trudno jest planować lokaty na długi okres czasu.

Fakt, że poszczególni dostawcy oferują czasami całkiem różne warunki depozytów, a stopy procentowe ulegają wahaniom, doprowadził do tzw. Klienci zawsze starają się ulokować swoje oszczędności w banku, który oferuje najlepsze oprocentowanie. Ten wyścig wzmagają specjalne oferty banków.

Zwłaszcza nowym klientom często oferuje się krótkoterminową gwarantowaną stopę procentową. Jest ono wyższe niż średnie oprocentowanie rynkowe, ale po kilku miesiącach spada do poziomu oprocentowania standardowego dla obecnych klientów banku. Niektórzy oferenci kont oszczędnościowych kuszą klientów także mniejszymi saldami początkowymi. W przypadku takich ofert należy pamiętać o przeczytaniu czasami dobrze ukrytego drobnego druku: często trzeba spełnić pewne warunki, aby faktycznie otrzymać kredyt na start, np. zainwestować minimalną kwotę.

Rachunek lokat terminowych na planowane inwestycje


Bardziej długoterminową, a tym samym mniej elastyczną alternatywą dla kont oszczędnościowych i depozytów jednodniowych są lokaty terminowe. Tutaj wpłacasz średnią lub wysoką kwotę – zazwyczaj minimalna wpłata dla lokat terminowych mieści się w dolnym zakresie czterocyfrowym. Rachunek lokaty terminowej ma określony czas trwania – najczęściej są to okresy od jednego do pięciu lat. Często zdarza się, że umowa lokaty terminowej jest przedłużana na kolejny rok po upływie ustalonego terminu, jeśli w odpowiednim czasie nie rozwiążesz umowy lokaty terminowej.

Nie masz dostępu do swoich pieniędzy w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, chyba że zlikwidujesz konto. Przedwczesne zerwanie lokaty terminowej wiąże się często z niemałymi opłatami. Dlatego ważne jest, aby na lokacie terminowej inwestować tylko takie kwoty, które można wykorzystać przez cały okres jej trwania.

Lokata terminowa – długoterminowe zobowiązanie, wyższa rentowność

Wielką zaletą tego długoterminowego zobowiązania jest lokata terminowa: Oprocentowanie jest stałe przez cały okres trwania umowy – i jest zazwyczaj wyższe niż w przypadku konta oszczędnościowego i konta call. Potencjalne wahania stóp procentowych, podobnie jak w przypadku depozytów jednodniowych, nie występują w przypadku depozytów terminowych ze względu na stałe oprocentowanie. Dokładna kwota odsetek różni się nieznacznie w zależności od usługodawcy, ale generalnie opiera się na rynkowej stopie procentowej. Zasadniczo warunki zależą od terminu i wpłaconej kwoty. Im dłuższe zobowiązanie i im więcej pieniędzy zainwestujesz, tym lepsze są warunki oprocentowania dla lokaty terminowej.

Możliwość inwestowania w lokaty terminowe za granicą

Podobnie jak w przypadku innych kont oszczędnościowych, niskie koszty i wysoki poziom bezpieczeństwa należą do zalet lokat terminowych. Otwarcie konta i zarządzanie nim są zazwyczaj bezpłatne, a ryzyko jest niskie. Podobnie jak wszystkie konta oszczędnościowe, konta depozytów terminowych są chronione ustawową gwarancją depozytów. W UE depozyty są chronione do kwoty 100.000 euro na osobę. Polskie przepisy wykraczają nawet poza przepisy unijne.

Często zagraniczne instytucje finansowe oferują lepsze warunki dla lokat terminowych niż krajowi oferenci. Wiele z nich to renomowane instytucje. Przed zainwestowaniem w formie lokaty terminowej lub wezwania do zapłaty za granicą należy jednak pamiętać, że rozliczenie w przypadku trudności finansowych oferenta może być bardziej skomplikowane niż w przypadku polskiej instytucji finansowej. Należy jednak zachować ostrożność w przypadku małych, nieznanych banków z krajów o niskim ratingu kredytowym. Dzieje się tak dlatego, że pomimo ubezpieczenia depozytów istnieje możliwość, że te instytucje finansowe mogą stać się niewypłacalne w przypadku kryzysu.

Otwieranie, zarządzanie i likwidacja konta oszczędnościowego
Zasadniczo można otworzyć konto dla pieniędzy z dnia na dzień i depozytów terminowych po ukończeniu 18 roku życia, czyli po uzyskaniu zdolności do czynności prawnych. Informacje na temat kont oszczędnościowych dla dzieci można znaleźć w dalszej części przewodnika. Należy pamiętać, że w przypadku lokaty terminowej zazwyczaj trzeba wpłacić kwotę minimalną – w przypadku lokaty call często nie trzeba pokonywać tej pierwszej przeszkody.

Otwarcie konta oszczędnościowego i lokaty terminowej

Jeśli jesteś klientem oddziału banku, możesz otworzyć rachunki oszczędnościowe i lokaty terminowe normalnie na miejscu. Ma to tę zaletę, że wszystkie pytania można wyjaśnić z pracownikiem banku bezpośrednio na miejscu. Dużą wadą tego rozwiązania jest to, że banki oddziałowe często oferują gorsze warunki dla środków pieniężnych na żądanie i lokat terminowych niż banki internetowe typu direct. To nie jest jedyny powód, dla którego warto założyć konto oszczędnościowe online.

Podejście online jest często wygodniejsze: za pośrednictwem FinanceScout24 możesz łatwo zapoznać się z warunkami różnych dostawców i być może znaleźć ofertę, która lepiej odpowiada Twoim potrzebom i celom inwestycyjnym niż oferta lokalnego banku. Nie jest jednak możliwe połączenie całkowicie online; nadal trzeba podpisać umowę ręcznie. Dokumenty dotyczące umowy zostaną przesłane pocztą lub, w przypadku niektórych usługodawców, udostępnione w Internecie do pobrania. Jako nowy klient, musisz udowodnić swoją tożsamość, aby otworzyć konto, zazwyczaj poprzez procedurę PostIdent. Niezbędne dokumenty otrzymasz z odpowiedniego banku.

Pieniądze na żądanie i depozyty terminowe – jak działają te konta?

Rachunki oszczędnościowe i rachunki depozytów terminowych działają poprzez rachunek referencyjny – jest to zazwyczaj rachunek bieżący. W związku z tym, przy otwieraniu konta należy podać dane bankowe. Wpłaty i wypłaty gotówkowe nie są możliwe w przypadku tych rachunków; wszystkie transakcje są przetwarzane za pośrednictwem rachunku referencyjnego. Zazwyczaj nie ma opłat za rezerwacje.

Wpłaty na konto oszczędnościowe są więc dokonywane przelewem z Państwa rachunku referencyjnego. Należy jednak pamiętać, że konto oszczędnościowe jest tylko rachunkiem kredytowym – nie można za jego pośrednictwem np. płacić rachunków. Jeśli chcesz wypłacić środki z rachunku oszczędnościowego, musisz je przelać na rachunek referencyjny. Wypłata gotówki nie jest możliwa. Chociaż konto depozytowe jest uważane za bardzo elastyczną inwestycję, nie masz natychmiastowego dostępu do swoich pieniędzy.

W przypadku lokaty terminowej, po podpisaniu umowy wpłacasz na konto kwotę, która ma być zainwestowana. Przez cały okres trwania umowy kwota pozostaje niezmieniona, więc zazwyczaj nie dochodzi do żadnych transakcji.

Rezygnacja z rachunku depozytów call lub depozytów terminowych

Jeżeli użytkownik chce zrezygnować z konta oszczędnościowego, powinien to zrobić na piśmie. Wiele banków oferuje odpowiednie formularze do pobrania na swojej stronie internetowej. Możesz również napisać nieformalny list, w którym podasz swoje dane bankowe i numer klienta. Nie musisz podawać żadnych powodów wypowiedzenia. Najlepiej, jeśli przed rezygnacją z usługi przelejesz wszystkie pieniądze znajdujące się jeszcze na Twoim koncie telefonicznym na konto referencyjne. Bank naliczy Ci odsetki za ten okres w sposób proporcjonalny. W przypadku konta oszczędnościowego nie obowiązują żadne okresy wypowiedzenia; konto można z reguły zamknąć w dowolnym momencie.

O ile więc w przypadku konta call nie musisz się martwić o zerwanie umowy, o tyle w przypadku konta z lokatą terminową powinieneś mieć to zawsze na uwadze. W czasie trwania lokaty terminowej wypowiedzenie umowy nie jest przewidziane i jest możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach. Jeśli uda Ci się dojść do polubownego porozumienia z bankiem w sprawie zamknięcia konta, poniesiesz zazwyczaj wysokie straty finansowe. Na przykład bank może odzyskać wszystkie naliczone do tej pory odsetki lub zażądać kary za przedterminową spłatę.

Powodem, dla którego zerwanie umowy powinno być kluczową kwestią dla posiadaczy lokat terminowych jest fakt, że lokaty terminowe często zawierają tzw. rollover. Oznacza to, że kadencja zostaje przedłużona po upływie pierwotnego terminu – często o kolejny rok lub ponownie o pierwotny termin. Przedłużenie takie jest możliwe w dwóch wariantach: przedłużenie automatyczne i przedłużenie potwierdzane. W tym drugim przypadku bank kontaktuje się z Tobą przed upływem terminu spłaty i prosi o potwierdzenie reinwestycji Twoich środków według aktualnej rynkowej stopy procentowej. Jeśli nie wydasz bankowi potwierdzenia, kwota inwestycji zostanie przelana na rachunek referencyjny na koniec okresu, wraz z odsetkami. Oznacza to, że nie trzeba składać wypowiedzenia.

Z drugiej strony, przy automatycznym rolloverze należy zwrócić uwagę na terminy wypowiedzenia umowy. Musisz aktywnie się temu sprzeciwiać, w przeciwnym razie Twoje pieniądze zostaną ponownie zainwestowane na określony czas według zwykłej rynkowej stopy procentowej. Bank nie musi prosić Cię o zgodę na automatyczną prolongatę. Jeśli chcesz uniknąć reinwestowania swoich pieniędzy przez określony czas przy możliwie niższym oprocentowaniu, powinieneś zgłosić sprzeciw wobec rollovera odpowiednio wcześnie przed końcem okresu trwania umowy. Ten okres sprzeciwu często kończy się na 14 dni przed końcem okresu lokaty terminowej. Istnieją jednak wiążące regulacje, dlatego należy koniecznie sprawdzić w umowie, kiedy upływa okres zastrzeżenia konta lokaty terminowej.

Rachunek oszczędnościowy dla dzieci

Prawo jazdy, wykształcenie, samochód: im starsze dzieci, tym większe stają się ich życzenia. Dlatego sensowne jest, aby rodzice zaczęli oszczędzać wcześnie i założyli konto oszczędnościowe dla swoich dzieci. Prosimy również o zapoznanie się z naszym obszernym przewodnikiem na temat inwestowania pieniędzy dla dzieci.
Książeczka oszczędnościowa, dieta dzienna, plan oszczędnościowy: Która inwestycja jest najlepsza?
Podobnie jak w przypadku modeli oszczędnościowych dla dorosłych, istnieje również ogromny wybór kont oszczędnościowych dla dzieci. W wielu rodzinach niemal tradycją jest zakładanie konta oszczędnościowego dla dziecka. Jednak, jak już wyjaśniono w części poświęconej temu tematowi, atrakcyjność tego typu inwestycji spada, głównie z powodu niskich stóp procentowych, które w wielu przypadkach nie pozwalają oszczędzającym nawet na zrekompensowanie inflacji.

Konta dzienne dla dzieci oferują nieco więcej zainteresowania. Jako rodzice macie tutaj pełną swobodę i możecie wpłacać i wypłacać pieniądze w dowolnym momencie. Ponieważ pieniądz na żądanie sam w sobie nie jest inwestycją długoterminową, stopy procentowe również nie są nadmiernie wysokie, ale co najmniej powyżej poziomu inflacji. Aby móc wybrać dobre oferty, należy dobrze porównać i unikać pułapek: Niektóre banki kuszą nowych klientów wysokim oprocentowaniem, ale jest ono ograniczone w czasie i już po kilku miesiącach spada do znacznie niższego oprocentowania podstawowego. Z drugiej strony inne banki oferują specjalne modele lokat dla dzieci – ale mogą one być czasem niżej oprocentowane niż konta dla dorosłych.

Ponieważ pieniądze na kontach oszczędnościowych dla dzieci są często inwestowane długoterminowo, bankowe plany oszczędnościowe są często najlepszą opcją dla dzieci. Tutaj płaci się w ratach oszczędnościowych w ustalonych odstępach czasu; zazwyczaj możliwe są również nieplanowane spłaty, na przykład po otrzymaniu darowizny pieniężnej od krewnego. Upewnij się, że wybrałeś zmienną stopę procentową, abyś mógł skorzystać z okresów wysokiego oprocentowania. W przypadku bankowych planów oszczędnościowych szczególnie ważne jest również przestrzeganie uzgodnionego terminu: Z jednej strony, przedwczesne rozwiązanie umowy często pociąga za sobą znaczne straty. Z drugiej strony, banki często nagradzają oszczędzających, którzy nie odpuszczają, wypłacając im premie, które dodatkowo zwiększają efektywny zwrot z inwestycji.

Założenie konta oszczędnościowego dla dzieci

Ogólnie rzecz biorąc, otwarcie konta oszczędnościowego dla dzieci działa tak samo jak otwarcie każdego innego konta. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy Twoje dziecko jest zarejestrowane jako właściciel konta. W zależności od tego, kto sprawuje opiekę nad dzieckiem, jeden lub obaj partnerzy muszą udowodnić bankowi, że wyrażają zgodę na otwarcie konta.

Nauczanie dzieci oszczędzania

Z kontem oszczędnościowym dla dzieci, nie tylko tworzysz poduszkę finansową dla swojego potomstwa. Konto może mieć również edukacyjne efekty uboczne. Od siódmego roku życia dzieci mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a tym samym prawo do dysponowania swoimi oszczędnościami. Pod warunkiem, że ich prawni przedstawiciele, czyli Państwo jako rodzice, wyrażą na to zgodę, mogą oni np. kupić za środki zgromadzone na koncie oszczędnościowym wymarzoną konsolę do gier. Jeśli jednak uważasz, że życzenie Twojego dziecka jest bardzo krótkotrwałe, możesz dać mu wybór: Sam odradzasz zakup, część pieniędzy przepadłaby.

Dziecko musi wtedy samo podjąć decyzję – i najlepiej uczy się doceniać wartość pieniędzy. Po osiągnięciu pełnoletności dziecko posiada pełną zdolność do czynności prawnych i może swobodnie dysponować saldem kredytowym na swoim koncie oszczędnościowym. Niektóre banki nawet automatycznie blokują rodzicom dostęp do konta po ukończeniu przez dziecko 18 roku życia.

Udostępnij wpis

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *