Monitorujemy produkty finansowe specjalnie dla Ciebie

Najlepsze konto walutowe – jak wybrać?

Konto walutowe

Konto walutowe jest kontem, które jest prowadzone w walucie innej niż waluta krajowa. Czy jako przedsiębiorca lub osoba prywatna jesteś zainteresowany pozytywnymi możliwościami, jakie daje takie konto? Zapewniamy Państwu szczegółowe porównanie najlepszych dostawców i pokazujemy, gdzie leżą szanse, ryzyko, wady i zalety. Jeżeli zastanawiasz się, jakie jest najlepsze konto walutowe, tu znajdziesz odpowiedź.

Dla jakiej grupy docelowej konta walutowe są interesującą opcją?

Wiele firm prowadzi działalność międzynarodową. Często prowadzą interesy z partnerami, którzy pochodzą z krajów spoza strefy euro. Transakcje płatnicze nie są więc realizowane w euro, lecz w danej walucie obcej. Dla tych międzynarodowych transakcji płatniczych firmy potrzebują konta walutowego, zwanego również kontem walutowym.

Konto walutowe oferuje również wiele interesujących możliwości w sektorze prywatnym. Być może szukasz sposobów na korzystne zainwestowanie swoich pieniędzy w czasach utrzymujących się niskich stóp procentowych? A może po prostu chcesz zarobić trochę pieniędzy na następne wakacje lub większy zakup, taki jak nowe meble? W takich przypadkach najlepsze konto walutowe w handlu Forex jest odpowiednią opcją, pod warunkiem, że zajmiesz się tym tematem szczegółowo i dobrze rozważysz szanse i ryzyko.

Czy konto walutowe ma sens, nawet jeśli nie chcesz uczestniczyć w handlu na rynku Forex?

Odpowiedź brzmi: tak, ponieważ konto walutowe ma również inne zalety. Jeśli jesteś przedsiębiorcą działającym na arenie międzynarodowej, dzięki kontu walutowemu możesz łatwo i sprawnie zarządzać wszystkimi transakcjami płatniczymi z międzynarodowymi partnerami biznesowymi. Wystawiasz faktury w walucie obcej i rozliczasz je w odpowiednich walutach krajowych. Masz przewagę w negocjacjach z dostawcami i korzystasz z szybkiego i przejrzystego przetwarzania transakcji pieniężnych. Nie ma potrzeby ciągłego przeliczania z jednej waluty na drugą.

Jeśli często podróżujesz za granicę lub mieszkasz tam przez jakiś czas,najlepsze konto walutowe jest również interesującą opcją. W krótkim czasie można otrzymać pieniądze w danej walucie krajowej za pomocą przelewu bankowego. Oznacza to, że nie musisz nosić przy sobie dużych sum gotówki lub czeków. Największą zaletą konta walutowego jest jednak to, że możesz zabezpieczyć się przed stratami związanymi z kursami walut.

Co dokładnie rozumie się pod pojęciem rynku walutowego?

Uczestnikami rynku są inwestorzy komercyjni i prywatni, grupy przemysłowe i handlowe, a także konsumenci na całym świecie. Pierwszą rzeczą, którą należy podkreślić jest to, że rynek walutowy jest jednym z największych i najbardziej płynnych rynków na świecie. Jest to rynek globalny, na którym codziennie bezpośrednio pomiędzy uczestnikami rynku przepływają środki w wysokości czterech bilionów dolarów. W przeciwieństwie do innych możliwości inwestycyjnych, takich jak metale szlachetne lub inwestycje w nieruchomości czy przedsiębiorstwa, w dziedzinie walut istnieje stosunkowo duża dostępność. Dlatego też rynek walutowy jest nazywany „płynnym”, ponieważ środki mogą być szybko „płynne”.

To, jak wysoka jest dostępność poszczególnych walut, zależy od wartości kursu wymiany i kraju pochodzenia. Istnieją waluty bezpieczne i mniej bezpieczne. Tak zwane główne waluty, takie jak euro, dolar amerykański, funt brytyjski, frank szwajcarski i jen japoński są uważane za bezpieczne. Waluty te pochodzą z krajów, w których sytuacja finansowa, polityczna, gospodarcza i prawna jest stabilna i które są wiarygodnymi partnerami handlowymi. Główne waluty są zatem również najczęściej wymienianymi walutami na świecie.

Tzw. minor currencies to waluty krajów, które można zaklasyfikować jako mniej stabilne ze względu na ich sytuację polityczną. Handel i inwestycje w tych krajach wiążą się zatem z pewnym ryzykiem. Sytuacja ta znajduje również odzwierciedlenie w kursie wymiany danej waluty krajowej, która jest mniej warta niż główne waluty. Działania banków centralnych w zakresie polityki monetarnej mogą również silnie wpływać na kurs wymiany poszczególnych walut.

Czy kiedykolwiek spotkałeś się z określeniem „volatile” w odniesieniu do walut? Termin ten opisuje podatność walut na wahania cen, które w każdej chwili mogą wzrosnąć lub spaść. W związku z tym masz duże szanse na skorzystanie z kursów walut. Analogicznie jednak istnieje również ryzyko strat z tytułu różnic kursowych.

Zastanawiasz się czym różni się pożyczka od kredytu?

Który dostawca bankowy najbardziej Ci odpowiada?

Po wyjaśnieniu kwestii, co dokładnie oznacza rynek walutowy, konieczne jest porównanie dostawców usług, aby zdecydować się na opcję, która najlepiej odpowiada indywidualnym wymaganiom. Najlepsze konto walutowe można otworzyć zarówno w banku macierzystym, jak i w banku bezpośrednim, zwanym również brokerem internetowym. To, który operator jest najlepszym wyborem, zależy przede wszystkim od wysokości opłat oraz od tego, czy konto walutowe ma być wykorzystywane wyłącznie do realizacji transakcji płatniczych, czy też jako opcja inwestycyjna w obrocie papierami wartościowymi.

Jakie opłaty wiążą się z prowadzeniem konta walutowego?

Instytucje kredytowe i banki bezpośrednie często pobierają opłaty za prowadzenie konta walutowego w wysokości około 2,50 euro miesięcznie. Ponieważ rachunki walutowe są wykorzystywane przez wielu posiadaczy rachunków jako możliwość inwestycyjna w handlu na rynku Forex, są one zazwyczaj otwierane w połączeniu z rachunkiem papierów wartościowych. Wielu usługodawców pobiera również miesięczne opłaty za prowadzenie rachunku papierów wartościowych, nawet jeśli posiadacz rachunku nie korzysta z tego rachunku. Opłaty są różne, ale 2,50 euro za miesiąc jest powszechne. W tym przypadku zarządzanie rachunkiem walutowym pozostaje z reguły bezpłatne. Jednak również w tej dziedzinie występują znaczne różnice.

Przyjaźni klientom dostawcy usług finansowych oferują bezpłatne prowadzenie konta. Oprócz opłat za prowadzenie konta, niektórzy operatorzy naliczają opłaty za przewalutowanie, które wynoszą od 1 procenta. Możliwe są dalsze opłaty, które wynikają z ogólnych warunków handlowych poszczególnych oferentów. Ponieważ jednak rynek kont walutowych w ostatnich latach bardzo się rozwinął, operatorom zależy na tym, aby działać jak najbardziej przyjaźnie dla klienta. Dlatego wiele banków i brokerów internetowych rezygnuje z dodatkowych opłat i oferuje bezpłatne prowadzenie rachunku.

Uważaj na rzekomo tanie oferty!

Wiele ofert, które na pierwszy rzut oka wydają się być bezpłatne lub związane z pewnymi korzyściami, są związane z dokładnie określonymi warunkami. Na przykład, nie zawsze otrzymujesz konta walutowe bez opłat lub inne korzyści, takie jak bonus na otwarcie. Korzyści te są zazwyczaj związane z minimalną wpłatą. Początkowo stosunkowo wysokie odsetki od sald kredytowych przyznawane są zazwyczaj tylko na krótki okres czasu i często związane są z otwarciem rachunku papierów wartościowych, określonym minimalnym depozytem i miesięczną wielkością obrotów. Jednak osoby, które wykorzystują najlepsze konto walutowe wyłącznie do realizacji płatności w walutach obcych, nie korzystają z tych zalet, ale nadal ponoszą związane z tym opłaty.

Chcesz dowiedzieć się jak działa wpłatomat.

Niektórzy operatorzy oferują również atrakcyjne oprocentowanie w wysokości od 1 do 2 procent lub pewne modele oszczędnościowe dla posiadaczy kont, którzy nie uczestniczą w handlu walutami jako inwestorzy. Są one jednak ściśle powiązane z wynikami niektórych walut.

Zalety

 • odpowiednie dla firm i osób prywatnych
 • sprawna obsługa transakcji płatniczych
 • kupno i sprzedaż walut obcych w niewielkim stopniu
 • brak przeliczania walut
 • minimalizacja ryzyka kursowego
 • przyjmowanie środków pieniężnych w walutach obcych
 • przejrzyste i korzystne zarządzanie walutami obcymi
 • możliwość inwestowania w obrót papierami wartościowymi
 • powiązane z bankowością internetową
 • wystawianie faktur i przyjmowanie pieniędzy w walucie obcej
 • rozliczanie faktur w walucie obcej
 • korzyści w negocjacjach cenowych z dostawcami

Wady

 • często związane z opłatami za prowadzenie rachunku
 • Powiązania z rachunkiem papierów wartościowych
 • dodatkowe opłaty i wymagania w przypadku wielu dostawców

Podsumowanie

W naszym zglobalizowanym świecie, jako przedsiębiorca i osoba prywatna odnosisz korzyści z otwarcia konta walutowego. Używasz tego konta do międzynarodowych transakcji płatniczych i przez cały czas kontrolujesz swoje zarządzanie walutami obcymi. Jako osoba prywatna korzystasz z konta walutowego, jeśli często przebywasz za granicą lub mieszkasz tam przez dłuższy okres czasu.

Przelewy otrzymują Państwo szybko i bezpiecznie w danej walucie krajowej. Ciekawą opcją jest konto walutowe jako możliwość inwestycyjna w handlu forex. To, który dostawca najbardziej Ci odpowiada, zależy od modelu opłat i od tego, czy używasz swojego konta walutowego wyłącznie do przetwarzania transakcji płatniczych, czy też jako możliwości inwestycyjnej w zakresie handlu papierami wartościowymi.

Udostępnij wpis

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *