Monitorujemy produkty finansowe specjalnie dla Ciebie

Pożyczka a kredyt – rodzaje i różnice

pożyczka a kredyt

Każdy, kto pożycza pieniądze od innych, a później spłaca je z odsetkami, zaciąga kredyt. A może to się nazywa pożyczka? W normalnym użyciu językowym te dwa terminy są często mylone. Ale czy naprawdę mają one to samo znaczenie? A może jest jakaś różnica, ale tylko eksperci ją znają i stosują? Dobre pytanie.

Z tego wpisu dowiesz się czym jest pożyczka a kredyt i jakie są jej rodzaje.

Kredyt, czy pożyczka? Niezależnie od rodzaju chodzi o pożyczone pieniądze

Banki, kasy oszczędnościowe i inne instytucje finansowe często biją w bębny reklamowe kredytów lub pożyczek. Czasem reklamują tani kredyt samochodowy, czasem nisko oprocentowany kredyt na nieruchomość. Ale dlaczego w jednym przypadku nazywa się to tak, a w drugim inaczej? Czy nie ma znaczenia, czy jest to kredyt czy pożyczka? A może jest różnica między tymi pojęciami? A jeśli tak, to czy jest to ważne dla klientów?

Jedno jest pewne: z kredytem lub pożyczką mamy do czynienia wtedy, gdy ktoś tymczasowo pożycza pewną kwotę pieniędzy – na przykład od innej osoby lub z banku. Na przykład, jeśli chcą spełnić życzenie, na które sami nie mają pieniędzy.

Pożyczona kwota jest w pewnym momencie spłacana. Do tego dochodzą odsetki. Jak długo trwa spłata i jak wysokie są odsetki, jest zapisane w odpowiedniej umowie. Osoba, która pożycza pieniądze, zaciąga kredyt lub pożyczkę. Innymi słowy, zaciąga on długi, które później reguluje zgodnie z umową. To jest jasne. Jednak różnica między kredytem a pożyczką nie jest jeszcze jasna.

Chcesz zaciągnąć kredyt? To powinien wiedzieć każdy!

Spojrzenie na polski kodeks cywilny jest mało pomocne. Odpowiednie sekcje mówią jedynie o kredytach lub umowach kredytowych. Termin „pożyczka” w ogóle się nie pojawia.

Niemniej jednak, w powszechnym użyciu, kredyt jest ogólnym terminem określającym oprocentowane pożyczki i spłaty pieniędzy. Z drugiej strony, pożyczka terminowa jest często używana jako termin podrzędny. To znaczy: pożyczka jest zawsze kredytem, ale kredyt nie zawsze jest pożyczką. Nie ma jednak na to oficjalnego uzasadnienia ani reguły prawnej.

Termin spłaty a kwota pożyczki – czy to różnica?

Naturalne stały się również dwie inne różnice. Dotyczą one, z jednej strony, terminu, a z drugiej – kwoty pożyczonych pieniędzy. Nieoficjalne wytyczne wyglądają następująco:

Ponieważ jednak nie istnieją ani prawne, ani żadne inne konkretne wytyczne dotyczące tej klasyfikacji, jest ona kwestią interpretacji. Oznacza to, że nie można właściwie określić przejścia, na przykład, między okresem krótkoterminowym, średnioterminowym i długoterminowym. Jednak zasada jest często: do okresu czterech do pięciu lat, jeden mówi o pożyczce. Wszystko, co jest przeznaczone na dłuższy okres spłaty, nazywa się pożyczką.

Podobnie niewyraźna jest kwota pożyczonych pieniędzy. Jeśli potrzebujesz ich na nowy telewizor lub samochód, zazwyczaj zaciągasz kredyt. Jeśli chcesz je wykorzystać do sfinansowania mieszkania lub domu, zaciągasz kredyt na zakup nieruchomości. Niektóre banki nazywają to jednak również kredytem na nieruchomość. Termin i kwota takiej umowy nie są zatem przydatne do stwierdzenia wyraźnej różnicy.

Co się dzieje po zawarciu umowy kredytowej?

Jeżeli zastanawiasz się jaka jest różnica pomiędzy pożyczką a kredytem, to dobrze trafiłeś.

Pożyczki zawierane są zazwyczaj na czas określony. Termin ten może obejmować kilka dziesięcioleci. Jak więc można w tym czasie interweniować w umowę kredytową? To jest tak: Kiedy instytucje kredytowe zawierają umowy z konsumentami, konsumenci, jako strona słabsza ekonomicznie, zawsze korzystają ze zwiększonej ochrony. Instytucje kredytowe nie mogą zatem skutecznie interweniować w istniejące umowy kredytowe zabezpieczone hipoteką zawarte z konsumentami. Przynajmniej nie tak długo, jak długo kredytobiorca spłaca raty regularnie i bez zaległości. Poniższe informacje mają zatem zastosowanie w szczególności do umów z konsumentami.

Po zawarciu umowy kredytowej, Ty jako konsument i strona słabsza ekonomicznie zawsze korzystasz z większej ochrony.

Odwrócony kredyt lub pożyczka

Wcześniejsza, częściowa lub całkowita spłata kredytu o zmiennym oprocentowaniu jest w zasadzie zawsze możliwa dla kredytobiorcy. W takim przypadku należy przestrzegać tylko tych okresów wypowiedzenia, które zostały przewidziane w umowie. Najdłuższy możliwy okres wypowiedzenia wynosi 6 miesięcy. W przypadku kredytów o stałym oprocentowaniu zazwyczaj naliczana jest kara (rekompensata) w wysokości 1% przedwcześnie spłaconej kwoty (jednak 10.000 euro rocznie jest dla konsumentów bezpłatne). Ta „opłata” może zostać zniesiona, jeśli w umowie uzgodniono wcześniejszą płatność.

Zmiana harmonogramu spłaty zaciągniętych kredytów

Istnieje wiele powodów zmiany harmonogramu spłaty pożyczki. Często jest to kwestia optymalizacji istniejących warunków kredytowych lub pożyczkowych. Dotyczy to np. zmiany zmiennej stopy procentowej na długoterminową stałą stopę procentową. Okres kredytowania może być również dostosowany podczas restrukturyzacji zadłużenia. A czasami istnieją po prostu osobiste powody do zmiany harmonogramu, na przykład zmiana harmonogramu spłaty kredytu w przypadku rozwodu.

Ale czy istniejące kredyty mogą być w ogóle przesunięte w czasie? Tak, o ile uwzględnione są okresy wypowiedzenia lub kary. Zmiana harmonogramu spłaty zadłużenia może być również dokonana w ramach wykupu wierzytelności, tzn. dotychczasowy bank pozostaje z hipoteką wpisaną do księgi wieczystej, ale zostaje ona przeniesiona na nowy bank.

Skorzystaj z osobistej konsultacji i nowego modelu pożyczki w kontekście restrukturyzacji zadłużenia, który jest obecnie najbardziej odpowiedni dla Ciebie.

Odsetki od kredytu

Uzgodnienie oprocentowania kredytu nie jest obowiązkowe. W idealnym przypadku otrzymujesz pożyczkę bez żadnych odsetek. Innymi słowy, tak naprawdę spłacasz tylko kwotę, którą otrzymałeś. Ten przypadek często występuje w przypadku pożyczek osobistych, ponieważ w kręgach rodzinnych i przyjacielskich rzadko żąda się rekompensaty za pożyczenie pieniędzy.

Na przykład, jeśli pożyczasz pieniądze od jednego z 4 towarzystw budowlanych w Polsce, jest to pożyczka z towarzystwa budowlanego. Może to dotyczyć zarówno budowy domu, jak i zakupu mieszkania, ale tylko do kwoty 180.000 euro na osobę. Oprócz długiego okresu spłaty (do późnej starości), jest jeszcze jedna zaleta: oprocentowanie jest ograniczone do maksymalnie 6% w okresie 20 lat.

Nie ma więc znaczenia, jak rozwinie się gospodarka i rynki finansowe w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat, w przypadku pożyczek udzielanych przez kasy oszczędnościowe ich oprocentowanie nigdy nie przekroczy 6%. To daje Ci bezpieczeństwo i możliwość planowania na przyszłość. Oprocentowanie kredytów w kasach mieszkaniowych jest obliczane podobnie jak w przypadku zwykłych kredytów na nieruchomości, inna jest tylko stopa refinansowania, kasy mieszkaniowe stosują zazwyczaj 12-miesięczną stopę.

Podsumowanie

W normalnym użyciu językowym nie ma różnicy, czy nazywa się to kredytem czy pożyczką. Oba warianty są dopuszczalne, a nawet niekonsekwentnie stosowane przez banki lub kasy oszczędnościowe. A dla klientów nie ma znaczenia, czy zaciągają kredyt czy pożyczkę.

Udostępnij wpis

Sprawdź także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *