Monitorujemy produkty finansowe specjalnie dla Ciebie

Wspólne konto bankowe – czym jest? jak założyć?

Wspólne konto bankowe

Niezależnie od tego, czy chodzi o małżeństwa, konkubinaty, wspólnoty mieszkaniowe czy stowarzyszenia. Dzięki wspólnemu kontu lub kontu partnerskiemu można śledzić wspólne wydatki.

Po raz kolejny należy zapłacić czynsz za wspólne mieszkanie. Jak zwykle Julian przekazuje swoją część swojej dziewczynie Marii, a Maria wysyła całą sumę właścicielowi mieszkania. Następnego dnia para idzie na zakupy. Julian płaci, Maria oddaje mu połowę.

W codziennym życiu razem, istnieje wiele wspólnych kosztów dla par lub wspólnot współdzielenia mieszkania. Nie jest tak łatwo śledzić je wszystkie: Kto ile zapłacił? Kto komu musi jeszcze oddać ile pieniędzy?

Jak działa wspólne konto bankowe

Dla małżeństw, konkubinatów i współlokatorów, którzy mają wspólne wydatki, sensowne jest tzw. konto wspólne lub partnerskie. Jest to rachunek bieżący, do którego dostęp mają dwie (czasem więcej) osoby. Ponieważ każda z zaangażowanych osób posiada już zazwyczaj własny rachunek bieżący, zaleca się założenie wspólnego konta jako nowego. Następnie wszystkie strony po prostu regularnie przelewają na to konto stałą kwotę, która może być wykorzystana na wspólne wydatki na życie.

Konta wspólne są dostępne jako tak zwane „or accounts” i „and accounts”. W większości konstelacji wybór pada na tego pierwszego. W przypadku konta wspólnego wszyscy posiadacze konta mogą swobodnie dysponować wspólnymi pieniędzmi niezależnie od siebie. Mogą w ten sposób płacić za zakupy, regulować rachunki lub ustanowić stałe zlecenie.

W przypadku konta, posiadacze konta mogą uzyskać dostęp do salda kredytowego tylko wtedy, gdy wszyscy pozostali wyrażą na to zgodę.

Jest to częste np. w stowarzyszeniach lub wspólnotach spadkobierców, jeśli jedna strona ma być pozbawiona możliwości drenażu konta kosztem pozostałych.

Jak otworzyć wspólne konto bankowe?

Jeśli chcesz otworzyć wspólne konto, powinieneś udać się do najbliższego oddziału Twojego banku razem z wszystkimi przyszłymi właścicielami konta. Nasi doradcy przedstawią Ci wtedy modele kont, które są odpowiednie dla konta wspólnego. Następnie wypełnisz wniosek o otwarcie konta. W tym celu należy okazać dowód osobisty. Jeśli potrzebujesz kredytu w rachunku bieżącym, Twoja Kasa Oszczędnościowa będzie również potrzebować dowodu dochodów od wszystkich właścicieli konta.

Po sprawdzeniu Twojego wniosku otrzymasz nowy numer konta oraz wszystkie ważne dane dostępowe i PIN-y. Każdy z Was otrzyma również kartę (kartę debetową).

Przy okazji: Aby otworzyć wspólne konto, musisz mieć ukończone 18 lat.

Korzystanie ze wspólnego rachunku bankowego

Aby korzystać z konta wspólnego, oprócz karty płatniczej (karty debetowej) otrzymasz dostęp do bankowości internetowej i mobilnej. W razie potrzeby obaj posiadacze konta mogą również otrzymać kartę kredytową. Posiadając wspólne konto w banku, możesz łatwo wypłacać gotówkę z ponad 23.000 bankomatów w Polsce.

5 najczęściej zadawanych pytań dotyczących wspólnych kont bankowych

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najpopularniejsze pytania.

Kto ponosi odpowiedzialność za wspólne konto?

Zasadniczo zarówno saldo kredytowe, jak i zadłużenie na wspólnym koncie należą do obu właścicieli konta. Dlatego w przypadku przekroczenia stanu konta obie strony ponoszą taką samą odpowiedzialność. Jeśli jedna ze stron znacznie przekroczy stan konta, a druga strona o tym nie wie lub nie może się tego spodziewać, zasada ta nie ma zastosowania.

Jak zamknąć wspólne konto?

Podobnie jak w przypadku konta indywidualnego, możesz łatwo zrezygnować z konta wspólnego w swojej kasie oszczędnościowej. Potrzebna jest jednak zgoda i podpis wszystkich właścicieli konta.

Jeśli zamykasz wspólne konto, pamiętaj, aby poinformować swojego pracodawcę, dostawcę energii elektrycznej lub innych partnerów umowy o nowym numerze konta.

Przy okazji: Jeśli jeden z partnerów na krótko przed rozstaniem szybko wypłaci coś ze wspólnego konta, obowiązuje następująca zasada: Ponieważ każdy posiadacz konta posiada połowę salda kredytowego, w przypadku rozstania ma prawo do dokładnie tej części. Jeśli partner wycofa więcej, musi zwrócić byłemu partnerowi to, co ponad to.

Co się stanie, jeśli właściciel konta umrze?

W przypadku śmierci posiadacza rachunku obowiązuje następująca zasada: miejsce zmarłego zajmuje prawowity spadkobierca. Oznacza to, że przejmuje on wszystkie prawa i obowiązki związane z korzystaniem z konta. Spadkobierca ma więc prawo do połowy środków znajdujących się na wspólnym koncie. Podobnie, musiałby zapłacić za połowę wszelkich zaległych długów.

Taka jest zasada. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pierwotni właściciele kont zawarli inne porozumienie i sporządzili je na piśmie.

Na jakie nazwisko jest prowadzone wspólne konto?

Konto wspólne jest prowadzone na nazwisko obojga małżonków, partnerów lub współmieszkańców. W przypadku przekształcenia konta indywidualnego w konto wspólne, wpisywane jest dodatkowe nazwisko.

Ile kosztuje wspólne konto w kasie oszczędnościowej?

Ponieważ każdy bank oszczędnościowy oferuje inne modele kont i inaczej je wycenia, nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Jeśli jesteś zainteresowany kontem partnerskim, zapytaj swoją kasę oszczędnościową o warunki.

Niektóre banki oszczędnościowe mogą pobierać opłaty za wypłaty gotówki. Skontaktuj się z kasą oszczędnościową, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Udostępnij wpis

Sprawdź także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *